Σύνθεση Διοίκησης ομάδας Μπάσκετ Εθνικού

 

                                            Επικεφαλής Τμήματος

                                   


 

                                           Διοικούσα Επιτροπή

                                  Πρόεδρος:


                            
    Αντιπρόεδρος:    

                                                

                                 Εκπρόσωπος Ερασιτέχνη:

                           

                                 Υπεύθυνη Marketing & Δημοσίων σχέσεων:              

 

                                 Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας:        

                                       

                            

                                          Μέλη Διοικούσας Επιτροπής